2º C ESO

Curso escolar 2017-2018

Tutor/a:  Guillermo Sánchez
Hora de atención a familias:  MARTES de 9:50 a 10:45
   

Amores, V. M.; Pérez, H.; Calvillo, A.; González, A.; Alevesque, T.; Reyes, Á.; Campoy, M.

Martínez, D.; Pinzolas, A.; Chueca, S.; Mejnoun, A.

Rharib, K.; López, J.; El Maslouhi, I.; Simón, M.; Guallart, N.; Parra, R.; Martínez, Y.

FALTA

Torres, B. E.